Työturvallisuus 360 -projekti

 

Platform of Trust on toteuttamassa Rakennusteollisuus Ry:n kanssa hanketta, jonka tavoitteena on parantaa alan työturvallisuutta datan avulla. Hanke on hyväksytty Rakennusteollisuus Ry:n hallituksessa keväällä 2021.  

Vaikka vakavat tapaturmat ovat vähentyneet rakennusalalla, on jokainen tapaturma tai turvallisuuspuute edelleen liikaa. Suojavarusteiden parantuminen, johdon sitoutuminen työturvallisuuteen ja kulttuurin muutos työmailla ovat auttaneet turvallisuuden parantamisessa. Rakennusalan digitalisaation myötä työmailta syntyy yhä enemmän dataa, jota voi käsitellä koneellisesti. Tämä mahdollistaa sen, että turvallisuuteen liittyvää havaintodataa voidaan saada digitalisaation ansiosta huomattavasti aiempaa enemmän ja näin syventää ja nopeuttaa alan oppimista. Oppimisessa voidaan nykyään hyödyntää myös tekoälyä, joka analysoi datamassasta syy-seuraussuhteita. Oppimisen kautta voidaan luoda parempia käytäntöjä ja näin parantaa turvallisuutta.  

Hankkeessa kootaan todellisia mutta anonymisoituja turvallisuushavaintoja työmailta yhteiseen alustaan niin, että ala voi yhdessä oppia, kehittää ja ennakoida parhaita käytäntöjä. Havaintoja kerätään jo nyt, mutta manuaalisesti, mikä tekee siitä hidasta ja työlästä.

Tässä hankkeessa hyödynnetään työmaajärjestelmiä, joita työmailla käytetään muutenkin ja välitetään havaintodata neutraalin datanvälitysalustan kautta. Lisäksi tarjotaan oma nettipohjainen kanava sellaisille toimijoille, joilla ei ole käytössä omia tai kaupallisia työmaahavaintojärjestelmiä.  

 

työturvallisuus

Hankkeessa ovat mukana:

 • Consti 
 • Hartela 
 • Jatke 
 • Kreate 
 • NCC 
 • Peab 
 • SRV 
 • YIT 

 

Havainnot kootaan Platform of Trust alustan kautta, jossa on sisäänrakennettuna luottamusominaisuudet datan käsittelyyn. Hankkeessa luodaan alalle yhteinen standardi havaintojen tietomalleille. Alkuperäisiä järjestelmiä ei kuitenkaan tarvitse muuttaa, vaan harmonisointi tehdään alustassa samalla, kun havaintodataa kootaan. Luotu harmonisoitu tietomalli on myös kaikkien halukkaiden käytettävissä vapaana lähdekoodina. Rakennusliikkeet datan oikeuksien omistajina pystyvät alustan kautta kontrolloimaan, miten dataa saa käyttää. Myös anonymisointi tehdään heti tässä vaiheessa, jotta kenellekään ei synny kynnystä olla ilmoittamatta turvallisuushavainnoista.  

 

Tässä hankkeessa Platform of Trust toteuttaa Rakennusteollisuus Ry:n toimeksiannosta myös tietokannan, jonne anonymisoitu havaintodata kootaan sekä valmiita raportointinäkymiä. Myöhemmin jalostettua dataa voidaan jakaa alan yhdessä sopimalla tavalla muihin analysointijärjestelmiin samalla hallitulla tavalla. Rakennusteollisuus Ry ja rakennusliikkeet datan oikeuksien omistajana voivat määrittää haluamallaan tavalla, miten dataa tullaan hyödyntämään ja millä tasolla esimerkiksi anonymisointi tehdään.  

 

Turvallisuushavaintojen tietorakenteiden suunnittelussa ovat mukana Metropolia ja Aalto-yliopisto. 

 

Seuraava kaavio havainnollistaa Turvallisuushavainto 360 -ratkaisun toimintaa: 

 

Turvallisuushavaintoratkaisu

Järjestelmään kytkettävät työmaahavaintojärjestelmät selviävät hankkeen kuluessa riippuen siitä, mitä järjestelmiä eri toimijat käyttävät. Kun järjestelmät on kytketty Platform of Trustiin, voidaan havaintoja datan oikeuksien omistajien niin halutessa hyödyntää myös muissa sovellusalueissa kuten työmaan tilannekuvan luomisessa. Esimerkiksi näitä järjestelmiä voivat olla: 

 • Admicom 
 • Buildercom 
 • Caracom 
 • Congrid 
 • Derigo 
 • Gurufield
 • InstaAudit 
 • Kotopro 
 • LogiNets 
 • SokoPro 
 • Takamäki 

Toteutus

 

Hanke toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana. Hankkeen päävaiheet ovat: 

 1. Käynnistys ja tarvekartoitus: touko-kesäkuu 2021 
 2. Turvallisuushavaintojärjestelmien kytkentä ja tietovaraston pystytys: kesä-syyskuu 2021 
 3. Käyttöönotto 1: Tapaturmataajuudet ja havainnot: syys-lokakuu 
 4. Käyttöönotto 2: Tapaturvavakuutuskeskuksen kannan yhdistäminen ja tapaturmatietojen analyysi: Q1/2022 
 5. Ennakoivat mallit ja tekoälyn hyödyntäminen: Q2/2022 
työturvallisuus2

 

Haluatko mukaan?

 • Tuota turvallisuushavaintoja työmailtasi? 

 • Kytke oma turvallisuushavaintojärjestelmäsi? 

 • Tarjoa analyysipalveluita?

   

Ota yhteyttä Vesa Ilmariseen tai Pekka Aaltoon

Vesa Ilmarinen
Pekka Aalto

Vesa Ilmarinen

040 508 6447

vesa.ilmarinen@oftrust.net

Pekka Aalto

050 364 4542

ext-pekka.aalto@oftrust.net