digitaaliset palvelut helsinki kuopio turku

Ihmislähtöisiä palveluita inhimillisellä suunnittelulla

 

Rakennetaan ihmislähtöinen julkisten palveluiden suunnittelun toimintamalli.

Luodaan yhteentoimiva digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden verkosto!

Tähtäimessä ratkaisu merkittävään yhteiskunnalliseen haasteeseen - uusien julkisten palveluiden kehitys nopeutuu

 

Kuopion, Helsingin ja Turun kaupungit kehittävät toimintamallia, jossa rakennetaan ihmis- ja tarvelähtöistä digitaalisten julkisten palveluiden verkkoa. Työtä tehdään valtiovarainministeriön rahoittamassa DigiPAVe-hankeessa.


Kaupunkien palveluverkko tarkoittaa kokonaisuutta, joka kertoo, miten ja missä palvelut kunnassa tuotetaan nyt ja tulevaisuudessa. Palveluverkkojen digitalisoinnin myötä sekä verkon suunnittelun että palveluiden tarjoamisen tehokkuus lisääntyy. Tehokkuuden lisääntyminen johtaa huomattaviin kustannussäästöihin. Esimerkkinä tilanne, jossa palveluiden suunnittelijoiden aikaa vapautuu teknisen haasteiden ratkomisen (kuten datan käsittely ja siiloutuneisuus) sijaan palveluiden kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Uusien digitaalisten palveluiden tuonti kuntalaisten tarpeisiin nopeutuu merkittävästi. Lisäksi toimintaa on helpompi mitata sekä vertailla toisiin kuntiin ja näin kehittää palveluita myös muiden kuntien toiminnasta oppien. DigiPAVe-hankkeessa keskitytään ensisijaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoihin.

Kaupunkien kanssa yhdessä hanketta johtavat Vastuu Group -konserni ja sen tytäryhtiö Platform of Trust, joka toteuttaa hanketta yhdessä paikkatiedon hallinnan ja hyödyntämisen erityisosaajan Ubigun sekä digitalisaation tuomaan muutokseen perehtyneen Goforen kanssa.

DigiPAVe-hanke kestää marraskuun 2021 loppuun ja sitä rahoittaa valtiovarainministeriö. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2.6 M€.

 


Ajankohtaista


Jussi

Haluatko kuulla lisää?

Jussi Niilahti

Hankejohtaja
040 623 3028
jussi.niilahti@oftrust.net


Platform of Trust Oy / Vastuu Group Oy

Haluaisitko lukea data-aiheisia uutisia? Tilaa Platform of Trustin uutiskirje (sis. DigiPAVe-uutiset)!