digitaaliset palvelut helsinki kuopio turku

Ihmislähtöisiä palveluita inhimillisellä suunnittelulla

 

Rakennetaan ihmislähtöinen julkisten palveluiden suunnittelun toimintamalli.

 

Tähtäimessä ratkaisu merkittävään yhteiskunnalliseen haasteeseen - uusien julkisten palveluiden kehitys nopeutuu

 

Kuopion, Helsingin ja Turun kaupungit kehittävät toimintamallia, jossa rakennetaan ihmis- ja tarvelähtöistä julkisten palveluiden verkkoa. Työtä tehdään valtiovarainministeriön rahoittamassa DigiPAVe-hankeessa.


Kaupunkien palveluverkko tarkoittaa kokonaisuutta, joka kertoo, miten ja missä palvelut kunnassa tuotetaan nyt ja tulevaisuudessa. Digitalisoinnin myötä sekä palveluverkon suunnittelun että palveluiden tarjoamisen tehokkuus lisääntyy. Tehokkuuden lisääntyminen johtaa huomattaviin kustannussäästöihin. Esimerkkinä tilanne, jossa palveluiden suunnittelijoiden aikaa vapautuu teknisen haasteiden ratkomisen (kuten datan käsittely ja siiloutuneisuus) sijaan palveluiden kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Uusien palveluiden tuonti kuntalaisten tarpeisiin nopeutuu merkittävästi. Lisäksi palveluverkon toimintaa on helpompi mitata sekä vertailla toisiin kuntiin ja näin kehittää palveluita myös muiden kuntien toiminnasta oppien. DigiPAVe-hankkeessa keskitytään ensisijaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoihin.

Kaupunkien kanssa yhdessä hanketta johtavat Vastuu Group -konserni ja sen tytäryhtiö Platform of Trust, joka toteuttaa hanketta yhdessä paikkatiedon hallinnan ja hyödyntämisen erityisosaajan Ubigun sekä digitalisaation tuomaan muutokseen perehtyneen Goforen kanssa.

DigiPAVe-hanke kestää marraskuun 2021 loppuun ja sitä rahoittaa valtiovarainministeriö. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2.6 M€.

 Haluatko kuulla lisää?

Juha Saarentaus

Hankejohtaja

0400 413 025

juha.saarentaus@oftrust.net


Platform of Trust Oy / Vastuu Group Oy